Blok

VědaNevěda startuje!


Dne 4.10.2018 se rozběhly kroužky VědaNevěda pro děti na 2. Scioškole v Praze. S dětmi rozdělenými do dvou skupin se budeme setkávat pravidelně každý čtvrtek.

Ambicí projektu VědaNevěda je aplikovat v mimoškolním vzdělávání inovativní přístupy, které využívají aktuálního zájmu a kreativity žáků a nabízí jim možnost podílet se na podobě a náplni hodin. Za tímto účelem je využíváno metod dialogického vyučování a práce s původními představami dětí.

Vznik projektu je reakcí  na, z autorova pohledu, až kriticky konzervativní, neefektivní a zastaralý způsob vzdělávání v přírodovědných předmětech na některých školách. Vytyčuje si za cíl hledat metody efektivního vzdělávání založené na dětské radosti z konání a poznávání.

Jak se nám to bude dařit, můžete průběžně sledovat ve fotogalerii a v článcích v sekci “Blok”.

Za projekt VědaNevěda

Jakub Havlíček

zveřejněno: 4. října 2018 · autor: administrator

Přidejte komentář

Jméno:

Email:

Komentář: