Veškeré články

Blok

VědaNevěda 2019/2020

Expandujeme! 🙂 Ve školním roce 2019/2020 budeme působit nejen ve ScioŠkole na Praze 9, ale také na dalších školách v Praze a okolí...

Blok

Závěrečná hodina plná “oříšků”

V červnu proběhla poslední hodina kroužku VědaNevěda na Scioškole Praha 9 ve školním roce 2018/19. Děti měly možnost ověřit své do...

Kroužky

Chemie v kuchyni 18/19

Chemie v kuchyni je tematický celek, ve kterém experimentováním s látkami dostupnými pro běžnou domácnost zkoumáme chemické vlastn...

Kroužky

Fyzika v pokusech 18/19

Tematický celek Fyzika v pokusech je zaměřen na praktické zkoumání vlastností hmoty prováděním a diskutováním jednoduchých experim...

1 2