Doučování

Poskytuji doučování a konzultace v oborech matematika, fyzika a chemie.

Doučování a konzultace je možné provádět prezenčně nebo přes online platformy. Při online lekcích používám pro názornost Ipad a elektronickou tabuli https://jamboard.google.com/, na které sdílím řešení úloh a pro vykreslování grafů kalkulátor https://www.geogebra.org/calculator. Připravuji žáky na studium a přijímací testy na víceletá i čtyřletá gymnázia, střední a vysoké školy.

Cena 40-ti minutové lekce je 790 Kč. Délku trvání doučování či konzultace je možné nastavit dle individuálních potřeb žáka, po uplynutí smluvené doby se účtuje po 15-ti minutách.

Náklady na výjezd k žákovi jsou 11 Kč/km ze Sázavy a zpět dle trasy v aplikaci Waze.

Jednorázová lekce

Jednorázové lekce probíhají dle výše zmíněných podmínek.

Dlouhodobá spolupráce

  • Vyúčtování probíhá jednou měsíčně, formou zálohy na smluvené lekce v příštím měsíci a vyrovnáním reálně proběhlých lekcí v měsíci minulém
  • Zrušení domluvené lekce je možné nejpozději 48 hodin před jejím zahájením, v opačném případě se lekce účtuje, jako by standardně proběhla
  • Student je povinen připojit se na smluvenou online lekci nejpozději do 10-ti minut od jejího začátku, v opačném případě lekce propadá

Praxi s doučováním mám více než 12 let. Vystudoval jsem s vyznamenáním obor nanotechnologie na VŠB-TUO, následně jsem odborně působil v ELI Beamlines, ScioŠkole a Ayming ČR. Momentálně jsem z osobních důvodů (svépomocně stavím dům) přerušil phd studium na Matfyzu, kde se na katedře didaktiky fyziky zabývám inovativními přístupy ve vzdělávání. Založil jsem projekt VědaNevěda, který pokrýval volnočasové aktivity dětí a mládeže se zaměřením na přírodní vědy. Po covidu jsem již nové kroužky neotevřel a plány pro budoucnost nechávám otevřené.

Kontrola a úprava pravidel doučování a valorizace cen lekcí probíhá minimálně na začátku každého kalendářního roku, dle aktuálních potřeb žáků a vývoje cenové hladiny v ČR.