Kroužky

Kroužky

Fyzika v pokusech 19/20

Tematický celek Fyzika v pokusech je zaměřen na praktické zkoumání vlastností hmoty prováděním a diskutováním jednoduchých experim...

Kroužky

Jednoduché stroje 19/20

Tematický celek Mechanické stroje je zaměřen na navrhování, konstruování a pochopení fungování jednoduchých mechanických strojů. Š...

Kroužky

Chemie v kuchyni 18/19

Chemie v kuchyni je tematický celek, ve kterém experimentováním s látkami dostupnými pro běžnou domácnost zkoumáme chemické vlastn...

Kroužky

Fyzika v pokusech 18/19

Tematický celek Fyzika v pokusech je zaměřen na praktické zkoumání vlastností hmoty prováděním a diskutováním jednoduchých experim...